Asiakasreferenssit

Asiakasreferenssit

CASE: EVLI TEHOSTI TALOUDEN PROSESSEJA TAGETIKIN KONSOLIDOINTIJÄRJESTELMÄLLÄ

Evli Pankki Oyj halusi uudistaa konsolidointijärjestelmänsä modernimpaan, sillä edellisessä järjestelmässä (Hyperion HFM) oli päättymässä päivitykset vuoden 2019 loppuun mennessä. Evli etsi tilalle järjestelmää, joka parantaisi läpinäkyvyyttä talouslukuihin, tehostaisi työprosesseja automaation avulla ja jota myös talousyksikön olisi itse helppo käyttää.

Teknologiaksi valikoitui CCH Tagetik, jota HSolutions edustaa Suomessa. CCH Tagetik tarjoaa sekä pilvi että on-premises talousohjauksen (CPM) ratkaisuja.

Tagetikin järjestelmä mahdollisti kaikki Evlin määrittelemät vaatimukset

-Käyttöön ottamamme uusi konsolidointijärjestelmä on tuonut meille useita hyötyjä. Läpinäkyvyys talouslukuihin on lisääntynyt huomattavasti Tagetikin järjestelmällä. Luvut päivittyvät suoraan tietokannasta, jolloin meillä pysyy jatkuvasti reaaliaikainen näkymä taloustietoon, kertoo Talousjohtaja Juho Mikola.

Tagetikin konsolidointijärjestelmä mahdollistaa selkeät työnkulut, joiden avulla talouden prosessit on mahdollista rakentaa tehokkaiksi. Evli pystyi järjestelmän avulla poistamaan turhia rutiinitehtäviä ja selkeyttämään työtä.

HSolutionsin työskentelytapana on tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa, joten Evli osallistui itse alusta alkaen suunnitteluun. HSolutionsin väki työskenteli yhdessä Evliläisten kanssa viikoittain asiakkaan tiloissa. Näin voitiin varmistua projektin sujuvasta etenemisestä. Tiivis yhteistyö helpotti myöhemmin myös uuden järjestelmän käyttöönottoa

– Projektin onnistumisessa on tärkeää molemminpuolinen sitoutuminen tavoitteisiin. HSolutionsin konsultit olivat sitoutuneita projektiin ja tekivät oman työnsä erinomaisesti, kertoo Juho Mikola.

Evli Pankki Oyj on suomalainen sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki. Evli palvelee yksityishenkilöitä ja instituutioita, kuten vakuutusyhtiöitä, eläkesäätiöitä, järjestöjä, kuntia ja yrityksiä. Varainhoitopalveluiden lisäksi Evli tarjoaa erilaisia pääomamarkkinoihin liittyviä palveluita, kuten osake- ja muiden sijoitustuotteiden välitystä, markkinatakausta ja sijoitustutkimusta, sekä Corporate Finance -palveluita. Yhtiö tarjoaa lisäksi rahastoja ja sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Tutustu Evliin www.evli.com.