Tagetik Enterprise Performance Management

Talouden prosessit mielletään luonnostaan monimutkaisiksi. Tagetikin Financial Performance -alusta on suunniteltu yksinkertaistamaan talouden prosessit. Tagetik kutsuu tätä lähestymistapaa termillä/nimellä “Business Simplexity”, joka on yhdistelmä teknologiaa, automaatiota, syvempää ymmärrystä, kollaboraatiota ja sisäänrakennettua älyä, jotka yksinkertaistavat liiketoimintaprosesseja. Tagetikin innovatiivinen järjestelmä yhdistää talouden prosessit yhteen ratkaisuun. Strategisesta ja operatiivisesta suunnittelusta tilinpäätösraportointiin, Tagetikin sisältää yhden tietokannan, yhden otteen tiedosta, yhden laskentamoottorin visuaalisella työnkululla prosessien alusta loppuun.

Tagetikin ohjelmistoarkkitehtuuri yksinkertaistaa suorituskyvyn hallintaa ja mahdollistaa taloushallinnolle monimutkaisten rahoitusprosessien ketterän hallinnan ja valvonnan entistä helpommin vähäisellä IT-osaston tuella. Tagetikin palkittu Financial Performance -alusta jättää rahoitus- ja teknologiajohtajille enemmän aikaa keskittyä analysointiin, optimointiin ja liiketoiminnan laajentamiseen, sen sijaan, että käyttäisivät aikaansa teknologian hallintaan.