CPM - Talouden ohjaus

Insight Planning (Bizview) – talouden suunnittelun, budjetoinnin, analytiikan ja raportoinnin (tilinpäätös, tulos, tase ja kassavirtalaskelmat, eri skenaarioiden ja ennusteiden mallintaminen) ratkaisut pienille ja keskisuurille organisaatioille. Erityispiirteenä suorat liittymät eri toiminnanohjausjärjestelmiin, kuten Microsoft Dynamics, Visma, SAP, JD Edwards, Oracle,.. Lue lisää https://insightsoftware.com/insightplanning

CCH Tagetik – konsolidoinnin, taloudensuunnittelun, budjetoinnin, analytiikan ja raportoinnin (tilinpäätös, tulos, tase ja kassavirtalaskelmat, eri skenaarioiden ja ennusteiden mallintaminen) ratkaisut keskisuurille ja suurille organisaatioille. Lue lisää

https://www.tagetik.com/en/product/finance-transformation-platform#.X0zxCsgzZPY

 

CXO tarjoaa ainutlaatuisen taloudellisen suorituskyvyn raportointialustan, jossa on valmiiksi muodostetut dashboardit liiketoiminnan tehokkaaseen ohjaamiseen. Erityispiirteenä asiakkaiden suuresti arvostamat suorat liitynnät keskeisimpiin EPM-järjestelmiin, kuten Tagetik, Oracle Hyperion ja SAP. CXO:n kyky yhdistää useita tietolähteitä yhdeksi, helppokäyttöiseksi raportointi- ja visuaalisten koontinäyttöjen ympäristöksi päivissä eikä kuukausissa mahdollistaa asiakkaille nopeat ja kustannustehokkaat käyttöönotto projektit, joista tähän saakka on voinut vain uneksia. Lue lisää https://insightsoftware.com/cxo/