IFRS

International Financial Reporting Standards

International Financial Reporting Standards (IFRS) on kansainvälinen standardi tilinpäätöstietojen julkaisuun, joka on ollut käytössä EU-maissa vuodesta 2005 lähtien. Standardilla on luotu, jotta saataitiin vertailukelpoinen malli yritysten tilinpäätösten vertailuu, aiempien moninaisten yrityskohtaisten käytäntöjen sijaan. Suomen lainsäädäntö edellyttää IFRS -standardin noudattamista kaikissa niissä yrotyksissä jotka on laskenut liikkeelle arvopapereitaan julkiseen kaupankäyntiin pörssissä. Muiden yritysten kohdalla standardin noudattaminen on vapaaehtoista.  IFRS -standardi on kehitetty alunperin Euroopan Unionissa sisämarkkinoille, mutta se tunnistettu ja käyttöönotettu maailmanlaajuisesti.

IFRS-standardi lisää laskelmia yrityksen tilinpäätökseen kuten mm. oman pääoman laskelman ja segmenttiraportoinnin. IFRS korostaa taseen merkitystä tilinpäätöksen tulkinnassa ja sen arvostusmenetelmissä korostuvat käyvät arvot. IFRS-standardin esittämistapa on aiempaa yksityiskohtaisenmpi ja se jättää yritykselle vähemmän valinnanvapautta taseen arvostamiseen pyrkien siten ehkäisemään keinottelua.

Tagetik IFRS -ratkaisut

HSolutions Oy:n Tagetikin innovatiivinen järjestelmä yhdistää IFRS -standardin mukaiset tilinpäätöstietojen julkaisut yhteen ratkaisuun. Tagetik IFRS -ratkaisun avulla voit yhdistää kaikki yrityksen tarvitsevat IFRS -laskennat moderniin Unified Solution -ratkaisuun ja unohtaa perinteisen sekä kalliin siiloutuneen ratkaisuarkkitehtuurin. Tagetikin  palkittu Financial Performance -alusta jättää rahoitus- ja  teknologiajohtajille enemmän aikaa keskittyä analysointiin, optimointiin  ja liiketoiminnan laajentamiseen, sen sijaan, että käyttäisivät aikaansa teknologian hallintaan.

Tagetik IFRS 9 -ratkaisu

Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen IASB (The International Standards Board) kehitti IFRS 9 -standardin, jonka tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja taloudellisen toiminnan avoimuuden lisäämiseksi, ja sen vaatimalla tavalla tuottaa ennakoiva lähestymistapa tilipäätöstietojen antamiseen. Tagetikin IFRS 9 -ratkaisu antaa sinulle mahdollisuuden vastata vaatimuksiin, kuten tietojen tallentamiseen, laskutoimituksiin, lähettämiseen, raportointiin ja julkistamiseen IFRS 9 -standardin vaatimusten mukaisesti nopeasti. Katso alla olevat IFRS 9 -ominaisuudet.

Tagetik tarjoaa joukon sääntelyratkaisuja IFRS 9: n, tuloslaskelman (IFRS 15), Leasingselvityksen (IFRS 16) ja IFRS 17: n asiakkaan tarpeiden mukaan pilvipalvelusta tai perinteisenä konesaliasennuksena. Tagetik IFRS 9 -ratkaisulla voit varmistua, että olet edelleen standardien vaatimusten kanssa yhteensopiva.

Tagetik IFRS 16 -ratkaisu

Tagetik IFRS 16 Lease Accounting -ratkaisun avulla pystyt siirtymään uusiin leasingmääräyksiin ja saada ne nopeasti ajantasalle. Tagetik IFRS 16 Lease Accounting tarjoaa automatisoidun ratkaisun, jonka avulla voit helposti hallita suuria leimatietojen määrää tarjoamalla tietojen keruuta, laskuja, raportointia ja ilmoituksia uusien sääntöjen mukaisesti.

Tagetik tarjoaa joukon sääntelyratkaisuja IFRS 9:n, tuloslaskennan (IFRS 15), leasing-laskennan (IFRS 16) ja IFRS 17:n palvelut pilvestä tai perinteisistä konesalipalveluista, jotta voit varmistua, olevasi jatkuvasti ajantasalla IFRS-laskenta vaatimusten mukaisesti.

Tagetik IFRS 17 -ratkaisu

Koska IFRS 17 tulee vääjäämättä osaksi vakuutusyhtiöiden raportointivaatimuksia, tulee se vaikuttamaan operatiivisien kustannuksien, KPI -mittarien ja ennusteiden raportointiin. Näistä johtuen vakuutusyhtiöillä on edessään potentiaalisesti edessään vaikea ja kallis talouden johtamisprosessien, sovellusten ja toimintamallien uudelleenrakentaminen.

Tagetik omaa automatisoidun ratkaisun uusien ja laajenevien vaatimusten (esimerkiksi Solvenssi II). IFRS 17 -standardin avulla voit keskittyä liiketoimintaasi luottaen siihen, että noudatat sääntelystandardeja. Tagetik tarjoaa joukon sääntelyratkaisuja, kuten Solvenssi II, IFRS 9, Kirjanpito (IFRS 15), Leasingselvitys (IFRS 16), jotka ovat saatavilla pilvi- tai perinteisinä konesaliratkaisuina varmistaen kaikissa olosuhteissa, että liiketoiminta on edelleen vaatimusten mukainen.