Informaation hallinta

Informaation hallinta

Informaatiota, eli tuttavallisemmin kutsuttuna dataa on jo hetki verrattu yhdeksi nykyaikaisen yhteiskunnan arvokkaimmiksi asioiksi. Monen yrityksen hallinnassa on suuria määriä informaatiota, jota ei ole hyödynnetty tai jalostettu sellaiseen muotoon, että siitä pystyttäisiin tuottamaan lisäarvoa liiketoiminnalle. Sen lisäksi informaation määrä kasvaa jatkuvasti suuremmaksi ja sen hallinta on aikaa ja resursseja vievää. Autamme nykyaikaisilla ja ketterillä työskentelytavoilla yrityksiä hyödyntämään ja tehostamaan tietovarastointia ja informaationhallintaa ja kasvattamaan yrityksesi kyvykkyyttä hyödyntää dataa liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti.

Tahtotila informaation hallintaan tulee liiketoiminnasta. Informaation aikakaudella yritysten tulee keskittyä laadukkaaseen tiedon mallintamiseen, integraatioihin, rikastamiseen, historiointiin ja käsittelyn automatisointiin, sekä tiedon laadun hallintaan. Moderni informaationhallinta ei mahdollista pelkästään raportointia ja analytiikkaa, vaan sillä on tärkeä rooli koneoppimisen, tekoälyyn perustuvaan ennakoivaan analytiikkaan. Oikein hoidettu informaation hallinta tarjoaa myös näkymän esimerkiksi asiakastietoon tai muuhun läpi organisaation tehtävän päätöksenteon kannalta oleelliseen tietoon.

HSolutions ratkaisut informaation hallintaan:

Konsultointipalvelut

 • Informaation hallinnan strategia
 • Tietoarkkitehtuuri
 • Nykytilan analyysit
 • Konseptit
 • Roadmap

Autamme alkuun informaation hallinnan kanssa.

Tietovarastointi

 • HAD – HSolutions Automated Data -palvelut tietovarastojen automatisointiin
 • Suunnittelu- ja toteutuspalvelut
 • Tietovaraston automatisointi
 • Data Hub ja Data Mart
 • Pilvipohjaiset ratkaisut
 • Reaaliaikainen integraatio
 • Tiedon virtualisointi
 • Ylläpito- ja tukipalvelut

Rakemme kanssasi joustavat ja skaalautuvat modernit tietoalustat.

Tieto ja governance

 • Suunnittelu- ja toteutuspalvelut
 • Ydintiedon hallinta (MDM)
 • Tiedon mallinnus
 • Tiedon laadun hallinta (HDQ)
 • Käytännöt, kehitysprosessi
 • Ylläpito- ja tukipalvelut

Hallitse tietopääomasi ja saavuta kilpailuetua.

Laaja työkalupakki

 • Informatica
 • Amazon Web Services
 • Oracle
 • IBM
 • Microsoft
 • HDQ – HSolutions Data Quality

Nykyaikaiset teknologiat.