PALVELUT

Toimintaympäristömme

Arkkitehtuuri

Arkkitehtuuripalvelu

Suunnitelmat

Läpikäynnit

Kuvaukset BI

Roadmap

Tietovarastointi

Tietovarastointipalvelu

Suunnittelu

Toteutus

Tiedon laatu ja jalostus

Integraatiot

Integraatiopalvelu

Toteutus

Rajapintojen kartoitus ja määritys

Analytiikka

Analytiikkapalvelut

Ad-hoc analytiikka

Raportointi

Suunnittelu

Toteutus

Ohjaus

Taloudenohjaus

Budjetointi

Konsolidointi

Tilinpäätös ja IFRS