ARKKITEHTUURIPALVELUT

Arkkitehtuuripalvelut

Kuten kaikessa tekemisessä, myös informaationhallinnan kanssa työskennellessä, hyvin suunniteltu on puoliksi tehty ja kaikki lähtee liikkeelle arkkitehtuurista. Oikean arkkitehtuurin pitää huolen siitä, että kokonaiskuva organisaation tietosisällöstä on päätöksenteon kannalta oikea niin uusien hankkeiden kuin jo olemassa olevien laajentamisen yhteydessä, sekä yhdistää se tietojärjestelmä- ja infrastruktuuriratkaisuihin että ydinprosesseihin. Arkkitehtuurilla pyritään myös kuvaamaan organisaation keskeisen tietosisällön riippumatta järjestelmien asettamista rajoista, joka hankkeen edetessä mahdollistaa tietovaraston, tiedonhallinnan prosessien ja raportoinnin joustavan päivittämisen ja laajentamisen.

HSolutions arkkitehtuuripalveluiden kautta suunnittelussa ratkaisuissa toteutamme laaja-alaisen katsauksen asiakkaamme eri tietovarastoihin ja tietolähteisiin ja laadimme suunnitelman siitä, miten ne yhdistetään operatiivisen liiketoiminnan ja johtamisen prosesseihin. Näin ratkaisut palvelevat parhaiten asiakastarpeita ja tuovat mahdollisuuden kehittää informaatiolla johtamista yrityksien päätöksenteon kannalta.

HSolutions arkkitehtuuripalvelut:

Konsultointipalvelut

  • Uusien arkkitehtuuristen ratkaisujen kuvaaminen
  • Vanhojen arkkitehtuuristen ratkaisujen kehittämisen
  • Nykyarkkitehtuurin auditointi ja katselmus

Kokeneet arkkitehtimme auttavat eteenpäin oikean arkkitehtuurin suunnittelussa.

Vuokrapalvelut

  • Ulkoistettu arkkitehtuuri
  • Arkkitehtuurin pienkehitys

Tuotamme arkkitehtuuria myös ulkoistettuna vuokrapalveluna, mikäli yrityksellä on tarvetta pidemmälle palvelulle.