Informaation hallinta

Informaation hallinta ja tiedon laatu

Datan laadulla ja informaation hallinnalla tarkoitetaan keskitettyä ratkaisua miten asiakkaalla pystytään seuraamaan informaation oikeellisuutta ja liiketoiminnalle välitettävää tietoa. Usein lähde / ERP järjestelmien syöttämissä tiedoissa on puutteita sekä virheellisesti syötettyä tietoa jos niitä ei erikseen validoida tai korjata syöttövaiheessa.
 
Tämän takia informaation hallinnassa usein ajaudutaan tilanteisiin, että vasta raportointivaiheessa tietoja lähdetään korjaamaan ja rikastamaan lähdejärjestelmien puutteellista tietoa, kun tämä voidaan saada esille jo lähdetietojen latausprosessin aikana, eikä vasta raportointivaiheessa, kun puutteellinen tieto on mennyt useiden datakerrosten läpi. Tämä hidastaa prosessia tai pahimmassa tapauksessa vääristää tietoja oleellisesti esimerkiksi tulosraportointia, tietovarastojen sisältöä, viranomaisraportointia, laskennan täsmäytyksiä.
 
  • Autamme visualisoimaan ja selkeyttämään yrityksesi informaation hallintaa ja laatua monipuolisilla työkaluilla, kuten Microsoft DQS & MDM sekä SAS Federation Server, SAS Data Management työkaluilla.
  • Asiakasprojektien kokemusten myötä olemme myös päätyneet kehittämään Data Management prosessia ja työkalua, jolla pystymme tuottamaan merkittävää hyötyä asiakkaille miten konkreettisesti pystytään auditoimaan ja puuttumaan tiedon laatu ongelmiin jo varhaisessa vaiheessa latausprosesseja kustannustehokkaasti kevyellä implementoinnilla!