INTEGRAATIOPALVELUT

Integraatiopalvelut

Jatkuvasti lisääntyvä informaatio lisää integraatioiden tarvetta. Järjestelmien integraatiokyvykkyys ja –arkkitehtuuri ovat nykymaailman digitalisoituvan liiketoiminnan kannalta yksiä tärkeimpiä alueita liiketoiminnan kehittämisessä osana informaation hallintaa. Sähköisen liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen vaativat pohjalleen joustavan, eri taustajärjestelmät yhdistävän digitaalisen palvelukerroksen. Palvelukerros muodostuu hyvin suunnitellusta järjestelmäarkkitehtuurista ja palvelukeskeisistä integraatioratkaisuista. Tarjoamillamme integraatiopalveluilla voit auttaa jatkuvasti kasvavien tietomassojen, analytiikan ja ennustavan tekoälyn hyödyntämisessä ja mahdollistaa organisaatiorajat ylittävät informaation hallinnan ja kuluttamisen. Voit tehostaa omaa toimintaasi, tarjoamalla eri osastojen käyttöön palveluita sekä reagoida muutoksiin nopeammin, esim. tuottamalla markkinoinnille ja viestinnälle lähes reaaliaikaista raportointia siitä, mitä sosiaalisessa mediassa yrityksessä puhutaan. Saat yrityksen eri palvelut joustavammin osaksi kokonaisuutta.

HSolutions integraatiopalvelut

Integraatioasiantuntijamme rakentavat liiketoimintaasi ja digitaalisia palveluita tukevia palvelukeskeisiä integraatioratkaisuja, hyödyntäen perinteisiä integraatio teknologioita, tai moderneja kiihdytin työkaluja käyttäen. Autamme kaikissa vaiheissa ensimmäisistä kartoituksista ja Roadmapeista arkkitehtuurin suunnitteluun, integraatioiden toteutukseen sekä tukeen ja ylläpitoon saakka. Hallitsemme laajat kokonaisuudet ja toimimme joustavasti liiketoimintasi ehdoilla. Meillä on osaamista monilta liiketoiminta-alueilta ja useilta eri integraatioteknologiosta, kuten esimerkiksi Microsoft SSIS, SAS DI -Studio, Informatica ja moderneista ETL -kiihdyttimistä.

Konsultointi

IT-arkkitehtuurin ja hallinnoinnin suunnittelu ja kehittäminen.

 • Konseptit
 • Roadmap
 • Palveluväylä-, teknisten ja referenssiarkkitehtuurien suunnittelu
 • Prosessikuvaukset
 • Integraatioalustojen ja -toteutusten, raporttien ja rajapintojen suunnittelu

Hallinnointi

Integraatioarkkitehtuurien hallinnoinnin suunnittelu ja jatkuva kehittäminen sekä integraatiopalvelukeskus palveluna.

 • Integraatiokäytännöt
 • Integraatiokäsikirjat ja -toimintatavat
 • Integraatiopalvelukeskuksen operointi ja hallinnointi

Toteutus

Integraatioiden ja rajapintojen kehittäminen.

 • Integraatioiden ja rajapintojen toteutus
 • Integraatio- ja rajapintasovellukset
 • Integraatiotestaus
 • Käyttöönotot

Tukipalvelut

Integraatioratkaisujen tuki ja ylläpito

 • Tukipalvelut
 • Ylläpitopalvelut
 • Pienkehitys