Regulaatioratkaisut – IFRS

Regulaatioratkaisut – IFRS

International Financial Reporting Standards (IFRS) on kansainvälinen standardi tilinpäätöstietojen julkaisuun, joka on ollut käytössä EU-maissa vuodesta 2005 lähtien. Standardilla on luotu, jotta saataitiin vertailukelpoinen malli yritysten tilinpäätösten vertailuu, aiempien moninaisten yrityskohtaisten käytäntöjen sijaan. Suomen lainsäädäntö edellyttää IFRS -standardin noudattamista kaikissa niissä yrotyksissä jotka on laskenut liikkeelle arvopapereitaan julkiseen kaupankäyntiin pörssissä. Muiden yritysten kohdalla standardin noudattaminen on vapaaehtoista.  IFRS -standardi on kehitetty alunperin Euroopan Unionissa sisämarkkinoille, mutta se tunnistettu ja käyttöönotettu maailmanlaajuisesti.

IFRS-standardi lisää laskelmia yrityksen tilinpäätökseen kuten mm. oman pääoman laskelman ja segmenttiraportoinnin. IFRS korostaa taseen merkitystä tilinpäätöksen tulkinnassa ja sen arvostusmenetelmissä korostuvat käyvät arvot. IFRS-standardin esittämistapa on aiempaa yksityiskohtaisenmpi ja se jättää yritykselle vähemmän valinnanvapautta taseen arvostamiseen pyrkien siten ehkäisemään keinottelua.

Tagetik IFRS -ratkaisut

HSolutions Oy:n Tagetikin innovatiivinen järjestelmä yhdistää IFRS -standardin mukaiset tilinpäätöstietojen julkaisut yhteen ratkaisuun. Tagetik IFRS -ratkaisun avulla voit yhdistää kaikki yrityksen tarvitsevat IFRS -laskennat moderniin Unified Solution -ratkaisuun ja unohtaa perinteisen sekä kalliin siiloutuneen ratkaisuarkkitehtuurin. Tagetikin  palkittu Financial Performance -alusta jättää rahoitus- ja  teknologiajohtajille enemmän aikaa keskittyä analysointiin, optimointiin  ja liiketoiminnan laajentamiseen, sen sijaan, että käyttäisivät aikaansa teknologian hallintaan.