IFRS15

IFRS 15

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardin käyttöönottopäivä on jo käsillä. Onko käyttöönoton dokumentointi ja standardin periaatteiden jalkautus organisaatiossasi riittävällä tasolla? Yleensä uuden standardin käyttöönotto mielletään kertaprojektiksi, mutta uudet tuloutusperiaatteet on kuitenkin otettava prosesseihin pysyvästi mukaan.

Myynti on jokaisen yhtiön tulevaisuuden kannalta ratkaiseva elementti, joten uusia ideoita ja toimintatapoja kehitetään jatkuvasti. On kuitenkin tärkeää, että myynnistä vastaavilla henkilöillä on ymmärrys siitä, millaiset elementit asiakassopimuksissa voisivat vaikuttaa myynnin tuloutukseen. Mahdolliset uudet sopimusmallit kannattaakin käydä läpi ennen niiden käyttöönottoa.

Uuden IFRS 15 -standardin soveltaminen käytäntöön ei ole kaikissa tapauksissa helppoa. Projektien edetessä uusia, vaikeitakin kysymyksiä nousee jatkuvasti esiin. Näiden osalta on tärkeää seurata standardin käytännön soveltamista, mahdollista jatkokehitystä tai lisäohjeistuksia.

Tagetik IFRS 15 -ratkaisu

Tagetik myyntituotot asiakassopimuksista (IFRS 15) -ratkaisu täyttää IFRS 15 vaateet ja auttaa yrityksesi nopeasti vaateiden mukaiselle tasolle. Tagetik omaa automaattisen ratkaisun tietojen keräämiseen, laskelmiin, raportointiin ja tulojen ilmoittamiseen.

Katso alla olevat IFRS 15 -ominaisuudet. CCH Tagetik tarjoaa joukon sääntelyratkaisuja IFRS 9: n, myyntituotot asiakassopimuksista (IFRS 15), leasing-laskennan (IFRS 16) ja IFRS 17: n mukaan pilvipalvelusta tai perinteisenä konesaliasennuksena, jotta voit varmistaa, että olet edelleen vaatimusten mukainen.

Tagetik IFRS 15 -ratkaisu pitää sisällään seuraavat ominaisuudet:

IFRS 15 laskentamoottori

Tagetik IFRS 15 -ratkaisu alkaa auttaa noudattamaan uutta viiden askeleen menetelmää tulojen tunnistamiseksi. Tagetik laskee tunnustetut tulot, sopimusvelvoitteet, suoritusvelvoitteet ja sopimuskustannukset konfiguroitavissa olevien sopimusmallien asetusten mukaan. Tagetik hallinnoi tulojen tunnistamista kaikissa yksiköissä, maantieteellisissä olosuhteissa mistä tahansa ERP-järjestelmästä ja helpottaa myös analyyseja konsernissa, segmentissä tai aluetasolla. Tuloksia voidaan tarkastella IFRS -standardin mukaisesti täysimääräisinä ja Delta-varauksina “as-is” ja “to-be” -analyysien avulla.

Tagetik tuottaa ratkaisusta tietomallin, joka on IFRS 15 -asetusten kanssa yhteensopiva. Ratkaisu sisältää mukautettuja ulottuvuuksia, kuten mm. sopimusta, kokonaisuutta, suorituskykyvelvollisuuksia, myyntikanavan toimittajia, sekä mallintamistyökaluja, joiden avulla voit laajentaa ja hallinnoida sopimusdatamallien kirjastoa.

Valmis esikonfiguroitu ratkaisu

Integroitavuus

Tagetikin IFRS-ratkaisut eivät häiritse olemassa olevia arkkitehtuureita, vaan ne voidaan integroida kaikkiin järjestelmiisi, kuten Tagetik CPM -ratkaisuihin, sekä muiden toimittajien järjestelmiin, niin pilvi kuin perinteissä konesali -ratkaisuissa. Tagetikin ETL-ominaisuuksilla voit integroitua saumattomasti mihin tahansa lähdejärjestelmään joista tietoja halutaan tuota tai vastaavasti viedä jatkokäsittelyä varten.

Tagetik ratkaisu luo IFRS 15 raportointivaatimusten mukaisen leasing tietokannan, joka mahdollistaa myös muut raportointivaatimukset. Tagetik:n Unified Solution -arkkitehtuurin ansiosta voit laskea, raportoida ja paljastaa tarkasti mahdolliset riskit ja minimoida niiden vaikutukset liiketoimintaansi. Tagetik integroituu saumattomasti Qlik Sense- ja Microsoft BI -ratkaisujen kanssa, joten voit helposti analysoida ja porautua tietoihin alimmalle mahdolliselle tasolle. Kun omaat luottamus numeroihin ja niiden oikeellisuuteen, voit käyttää enemmän aikaa analyysiin ja suunnitteluun, kuinka kehität liiketoimintaasi entistä kilpailukykyisemmäksi.

Sopimustietokanta

Mallinnus- ja laskentamoottori

Tagetik:n laskentamallin avulla ja analytiikan avulla voit käsitellä ja laskea suuria määriä tietoja nopeasti. Joustava mallinnus mahdollistaa helposti laskentalogiikan ja sääntöjen määrittämisen ja ylläpitämisen järjestelmää talousosaston näkökulmasta suunnitellun käyttöliittymän avulla.

Tagetikin omatessa yhden totuuden datasta läpi ratkaisujen tekee se tiedosta helposti analysoitavan porauduttavan alimmalle tasolle ja raportaivan pitäen kuitenkin kiinni IFRS 15 -standardin mukaisista tilipäätösvaatimuksista. Collaborative Office -ratkaisujen avulla yrityksen on helppo raportoida noudattaen IFRS 15: n julkistamisvaatimuksia. Olipa kyseessä Microsoft Word pohjainen taseraportointi, hallitukselle pdf-tiedostojen rakentaminen tai PowerPoint-pohjainen esittely tai toimittaminen säätelyviranomaisille, voit olla luottavainen, että numerot ja kerronta ovat tarkkoja ja auditoivia.

Tilinpäätös ja raportointi