IFRS16

IFRS 16 -standardi

International Accounting Standards Board (IASB) julkaisi IFRS 16 -standardin “Vuokrasopimuksille” ja aloitti sillä uuden aikakauden vuokrasopimusten kirjanpitokäsittelyssä, jonka voimaantulo on asetettu vuoden 2019 alkuun. Uuden IFRS 16 -mallin mukaan käytännössä kaikki sopimukset merkitään taseeseen (lukuun ottamatta pieniä ja lyhytaikaisia), kun taas aiemman IAS 17:n mukaisen ohjeistuksen mukaan vuokralle ottajan piti tehdä ero rahoitusleasingsopimuksen (taseessa) ja operatiivisen vuokrasopimuksen (taseen ulkopuolella) välillä.

Uusi IFRS 16 -standardi vaikuttaa ensinnäkin taseeseen ja siihen perustuviin tunnuslukuihin, kuten velkojen ja oman pääoman suhteeseen. Lisäksi IFRS 16 vaikuttaa tuloslaskelmaan, sillä yritys kirjaa nyt korkokulun vuokrasopimusvelasta (vuokranmaksuvelvoitteista) sekä poiston “käyttöoikeus”-omaisuuserästä (omaisuuserästä, joka kuvastaa oikeutta käyttää vuokralle otettua omaisuuserää). Tästä seuraa, että aiemmin operatiivisiksi vuokrasopimuksiksi luokitelluista sopimuksista kirjataan vuokra-ajan alkupuolella enemmän kuluja kuin IAS 17:n mukaan. Toinen esittämistapaan liittyvä muutos on, että EBIT ja EBITDA ovat aiempaa suuremmat yrityksillä, joilla on olennaisia operatiivisia vuokrasopimuksia.

Tagetik IFRS 16 -ratkaisu

Tagetik IFRS 16 Lease Accounting -ratkaisun avulla pystyt siirtymään uusiin leasingmääräyksiin ja saamaan ne nopeasti ajantasalle. Tagetik IFRS 16 Lease Accounting tarjoaa automatisoidun ratkaisun, jonka avulla voit helposti hallita suuria määriä tietoja tarjoamalla tietojen keruuta, laskuja, raportointia ja ilmoituksia uusien sääntöjen mukaisesti.

Tagetik tarjoaa joukon sääntelyratkaisuja IFRS 9:n, 
myyntituotot asiakassopimuksista (IFRS 15), leasing-laskennan (IFRS 16) ja IFRS 17:n palvelut pilvestä tai perinteisistä konesalipalveluista, jotta voit varmistua olevasi jatkuvasti ajantasalla IFRS-laskenta vaatimusten mukaisesti.

Tagetik IFRS 16 -ratkaisu pitää sisällään seuraavat ominaisuudet:

IFRS 16 laskentamoottori

Tagetik ratkaisu auttaa sinut alkuun matkalla IFRS 16 yhteensopivuuteen ja noudattamaan ennalta määritettyä tietomallia ja leasinglaskentamalleja. Tagetikilla voit tuoda ja / tai syöttää järjestelmään tietoja, jotka sisältävät leasing-sopimuksen tiedot, varallisuustiedot, kiinteät ja muuttujat leasing-parametrit. Kaikki vuokrasopimusten vapautukset esitetään yhdessä näkymässä, jolloin vertailu ja mukauttaminen on mahdollista IFRS 16 siirtymäkauden aikana. Graaffinen näkymä antaa mahdollisuuden tarkastella varoja, velkoja, kuluja, poistoja ja korkokuluja, jotta ne vaikuttaisivat taseeseen ja tuloskehitykseen eri tilanteissa. Tuloksia voidaan tarkastella IFRS mukaisesti täysimääräisinä, sekä Delta-varauksina “as-is” ja “to-be” -analyysien näkökulmasta.

Tagetik ratkaisu luo IFRS 16 raportointivaatimusten mukaisen leasing tietokannan, joka mahdollistaa myös muut raportointivaatimukset. Tagetik:n Unified Solution -arkkitehtuurin ansiosta voit laskea, raportoida ja paljastaa tarkasti mahdolliset riskit ja minimoida niiden vaikutukset liiketoimintaansi. Tagetik integroituu saumattomasti Qlik Sense- ja Microsoft BI -ratkaisujen kanssa, joten voit helposti analysoida ja porautua tietoihin alimmalle mahdolliselle tasolle. Kun omaat luottamus numeroihin ja niiden oikeellisuuteen, voit käyttää enemmän aikaa analyysiin ja suunnitteluun, kuinka kehität liiketoimintaasi entistä kilpailukykyisemmäksi.

Mikäli yritys ei omaa erillistä leasingsopimus järjestelmää, voidaan Tagetik IFRS 16 ratkaisua käyttää myös siihen tarkoitukseen

Leasing tietokanta

Valmis esikonfiguroitu ratkaisu

Ottaessaan käyttöön Tagetik IFRS 16 -ratkaisun saa yritys käyttöönsä IFRS 16 laskentamallin mukaisen tietomallin, joka on yhteensopiva ilman erillisiä muutoksia järjestelmään.  Tagetik IFRS 16 -ratkaisu sisältää valmiiksi määritetyt laskentamallit, työnkulun ja mallintamistyökalujen sarjan, jotta voit laajentaa ja hallinnoida leasingdatamallien kirjastoa. Sopimusmallien ylläpitäminen on vaivatonta erilaisille vuokrasuhteille (maa, ajoneuvot, tietokoneet, kiinteistöt ja jne.). Laske käyttöoikedet (RoU) varat ja velat tulevien vuokrasopimusten vaikutuksilla nykyarvoon. Tagetik IFRS 16 -ratkaisu laskee myös leasing-omaisuuden poistoista ja vuokravastuista aiheutuvia korkokulut.

Tagetikin IFRS-ratkaisut eivät häiritse olemassa olevia arkkitehtuureita, vaan ne voidaan integroida kaikkiin järjestelmiisi, kuten Tagetik CPM -ratkaisuihin, sekä muiden toimittajien järjestelmiin, niin pilvi kuin perinteissä konesali -ratkaisuissa. Tagetikin ETL-ominaisuuksilla voit integroitua saumattomasti mihin tahansa lähdejärjestelmään joista tietoja halutaan tuota tai vastaavasti viedä jatkokäsittelyä varten.

Integroitavuus

Mallinnus- ja laskentamoottori

Tagetik:n laskentamallin avulla ja analytiikan avulla voit käsitellä ja laskea suuria määriä tietoja nopeasti. Joustava mallinnus mahdollistaa helposti laskentalogiikan ja sääntöjen määrittämisen ja ylläpitämisen järjestelmää talousosaston näkökulmasta suunnitellun käyttöliittymän avulla.

Yhteen kertaan tallennettu data tekee siitä helppoa analysoida, porautua yksityiskohtiin ja raportoida noudattaen IFRS 16:sta julkistamisvaatimuksia. Collaborative Office (Office -ohjelmat) -ratkaisujemme avulla voit helposti luoda MS Word-tilinpäätöksen, pdf-muotoiset kirjan hallitukselle, PowerPoint-esityksen tai toimituksen sääntelyviranomaisille; voit omata täydellisen luottamuksen siihen, että numerot ja kerronta ovat tarkkoja ja niiden auditoitavuus on kunnossa.

Tilinpäätös ja raportointi