IFRS17

IFRS 17 -standardi

20 vuoden valmistelun jälkeen 18.5.2017 julkaistiin uusi kansainvälinen vakuutussopimuksia koskeva tilinpäätösstandardi IFRS 17 Vakuutussopimukset (IFRS 17 Insurance Contracts). Uuden standardin tavoitteena on antaa nykyistä parempaa tietoa vakuutusyhtiön taloudellisesta asemasta ja kannattavuudesta. Tarkoituksena on lisätä läpinäkyvyyttä ja parantaa yhtiöiden tilinpäätösten vertailukelpoisuutta.

IFRS 17 mukainen laskenta eroaa jossain määrin nykyisestä vakuutusyhtiöiden vakavaraisuuslaskennassa käytettävän Solvenssi II:n laskennasta, jonka johdosta vastuuvelka on laskennoissa keskenään erisuuruinen. IFRS 17 -standardi yhtenäistää vakuutussopimuksia koskevaa vakuutusvastuun laskentaa, niin että se ei enää salli kansallisia vakuutusvastuun laskentasääntöjä. IFRS-tilinpäätöksessä vakuutusvastuun arvostus muuttuu käyvän arvon mukaiseksi.

IFRS 17 korvaa vuonna 2004 julkaistun väliaikaiseksi tarkoitetun IFRS 4 –standardin.

Tagetik IFRS 17 -ratkaisu

Koska IFRS 17 tulee vääjäämättä osaksi vakuutusyhtiöiden raportointivaatimuksia, tulee se vaikuttamaan operatiivisien kustannuksien, KPI -mittarien ja ennusteiden raportointiin. Näistä johtuen vakuutusyhtiöillä on edessään potentiaalisesti edessään vaikea ja kallis talouden johtamisprosessien, sovellusten ja toimintamallien uudelleenrakentaminen.

Tagetik omaa automatisoidun ratkaisun uusien ja laajenevien vaatimusten (esimerkiksi Solvenssi II). IFRS 17 -standardin avulla voit keskittyä liiketoimintaasi luottaen siihen, että noudatat sääntelystandardeja. Tagetik tarjoaa joukon sääntelyratkaisuja, kuten Solvenssi II, IFRS 9, Kirjanpito (IFRS 15), Leasingselvitys (IFRS 16), jotka ovat saatavilla pilvi- tai perinteisinä konesaliratkaisuina varmistaen kaikissa olosuhteissa, että liiketoiminta on edelleen vaatimusten mukainen.

Tagetik IFRS 17 -ratkaisu pitää sisällään seuraavat ominaisuudet:

IFRS 17 laskentamoottori

Tagetik IFRS 17 -ratkaisu auttaa noudattamaan uusia vakuutussopimusten kirjanpitomalleja. Tagetik laskee jäljellä olevan katteen (LRC) velat, syntyneet velat (LIC) ja sopimusvelvoitteen (CSM) velat. Tagetik alentaa tulevia kassavirtoja, laskee muuttuvat ja CSM: n alkuperäisen tunnistuksen ja myöhemmissä mittauksissa. Laskut suoritetaan kaikilla portfoliotasoilla tai oikealla aggregaatio tasolla CSM: n määrittämiseksi ja laskemaan hankalia sopimustestejä.

Tagetik -ratkaisulla yritys saa käyttöönsä tietomallin, joka on rakennettu IFRS 17 -standardien mukaisesti. Ratkaisu sisältää IFRS 17 määritysten mukaisen tilikartan ja mukautetun datamallin jokaisen yksittäisen perusmäärän laskemiseksi. Tagetik tarjoaa mallinnustyökaluja integroidun datamallin ja laskelmat vastaamaan yrityksesi tarpeita. Konfiguraatioiden määrittäminen on yksinkertaista talouden tarpeisiin suunnitellulla käyttöliittymällä, jolloin IT-osaston tarve järjestelmän ylläpitämiseen voidaan minimoida.

Valmis esikonfiguroitu ratkaisu

Integroitavuus

Tagetikin IFRS-ratkaisut eivät häiritse olemassa olevia arkkitehtuureita, vaan ne voidaan integroida kaikkiin järjestelmiisi, kuten Tagetik CPM -ratkaisuihin, sekä muiden toimittajien järjestelmiin, niin pilvi kuin perinteissä konesali -ratkaisuissa. Tagetikin ETL-ominaisuuksilla voit integroitua saumattomasti mihin tahansa lähdejärjestelmään joista tietoja halutaan tuota tai vastaavasti viedä jatkokäsittelyä varten.

Tagetik ratkaisu luo IFRS 17 raportointivaatimusten mukaisen sopimustietokannan, joka mahdollistaa myös muut raportointivaatimukset. Tagetik:n Unified Solution -arkkitehtuurin ansiosta voit laskea, raportoida ja paljastaa tarkasti mahdolliset riskit ja minimoida niiden vaikutukset liiketoimintaansi. Tagetik integroituu saumattomasti Qlik Sense- ja Microsoft BI -ratkaisujen kanssa, joten voit helposti analysoida ja porautua tietoihin alimmalle mahdolliselle tasolle. Kun omaat luottamus numeroihin ja niiden oikeellisuuteen, voit käyttää enemmän aikaa analyysiin ja suunnitteluun, kuinka kehität liiketoimintaasi entistä kilpailukykyisemmäksi.

Sopimustietokanta vakuutussopimuksille

Mallinnus- ja laskentamoottori

Tagetik:n laskentamallin avulla ja analytiikan avulla voit käsitellä ja laskea suuria määriä tietoja nopeasti. Joustava mallinnus mahdollistaa helposti laskentalogiikan ja sääntöjen määrittämisen ja ylläpitämisen järjestelmää talousosaston näkökulmasta suunnitellun käyttöliittymän avulla.

Yhteen kertaan tallennettu data tekee siitä helppoa analysoida, porautua yksityiskohtiin ja raportoida noudattaen IFRS 17:sta julkistamisvaatimuksia. Collaborative Office (Office -ohjelmat) -ratkaisujemme avulla voit helposti luoda MS Word-tilinpäätöksen, pdf-muotoiset kirjan hallitukselle, PowerPoint-esityksen tai toimituksen sääntelyviranomaisille; voit omata täydellisen luottamuksen siihen, että numerot ja kerronta ovat tarkkoja ja niiden auditoitavuus on kunnossa.

Tilinpäätös ja raportointi