IFRS9

IFRS 9

IASB (The International Standards Board) julkaisi heinäkuussa 2014 lopullisen version vuonna 2008 alkunsa saaneesta IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardista. IFRS 9 -standardi rakennettiin vastaamaan silloisille finanssikriisin mukanaan tuomille rahoitusvaroja ja -velkoja koskeville kansainvälisille talouden raportoinnin periaatteille. Standardilla pyritään saattamaan yritysten tilinpäätösraportointi vertailukelpoiseksi maantieteellisistä rajoista riippumatta.

Uusi IFRS 9 -standardi tulee korvaamaan nykyisen, vuonna 2001 voimaan astuneen IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -standardin. IFRS 9 -standardin soveltaminen tulee pakolliseksi 1.1.2018 alkaen. Standardin uudistus tulee vaikuttamaan jokaiseen yhtiöön, joka laatii kirjanpidon ja tilinpäätökset IFRS-säännösten mukaisesti. Kuitenkin suurin vaikutus standardin muutoksella tulee olemaan finanssialan yrityksille.

Tagetik IFRS 9 -ratkaisu

Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen IASB (The International Standards Board) kehitti IFRS 9 -standardin, jonka tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja taloudellisen toiminnan avoimuuden lisäämiseksi, ja sen vaatimalla tavalla tuottaa ennakoiva lähestymistapa tilipäätöstietojen antamiseen. Tagetikin IFRS 9 -ratkaisu antaa sinulle mahdollisuuden vastata vaatimuksiin, kuten tietojen tallentamiseen, laskutoimituksiin, lähettämiseen, raportointiin ja julkistamiseen IFRS 9 -standardin vaatimusten mukaisesti nopeasti. Katso alla olevat IFRS 9 -ominaisuudet.

Tagetik tarjoaa joukon sääntelyratkaisuja IFRS 9: n, myyntituotot asiakassopimuksista (IFRS 15), Leasingselvityksen (IFRS 16) ja IFRS 17: n asiakkaan tarpeiden mukaan pilvipalvelusta tai perinteisenä konesaliasennuksena. Tagetik IFRS 9 -ratkaisulla voit varmistua, että olet edelleen standardien vaatimusten kanssa yhteensopiva.

Tagetik IFRS 9 -ratkaisu pitää sisällään seuraavat ominaisuudet:

IFRS 9 laskentamoottori

Tagetik-ratkaisu auttaa yritystäsi noudattamaan ennalta määritettyjen IFRS 9 -laskelmien avulla rahoitusinstrumenttien arvonalentumisen määrittämisen. Rahoitusinstrumentit luokitellaan jaksotettuun hankintamenoon (AC), käypään arvoon muulla kattavalla tuloksella (FVOCI) ja P & L: n (FVPL) kautta. Tagetik -ratkaisun avulla voit laskea 12 kuukauden tai eliniän odotetut luottotappiot (ECL) instrumenttitasolla ja tuottaa muita IFRS 9 -raportteja, mukaan lukien vertailuja IAS 39: n ja Solvenssi II:n verrattuna. Sekä IFRS 9 -standardin että IFRS 7 -standardin noudattamiseksi käyttäjät saavat raportointikapasiteettia, joiden avulla he voivat laatia yleiskertomuksia ja kykyä tehdä entistä tarkempia analyysejä kunkin yksittäisen kohteen osalta.

Modulaarisen lähestymistavan avulla Tagetik -ratkaisulla voi tehdä IFRS 9 -spesifisiä laskelmia tai tuoda tietoja olemassa olevista järjestelmistä (eli luokituksesta, riskitiedoista jne.). Rahoituksen organisaatio voi automatisoida ja hallinnoida muiden lähteiden, kuten instrumenttiluetteloiden tai luottoriskin järjestelmien, lataamista ja tarkistamista. Luokitteluun Tagetik IFRS 9 -ratkaisu omaa erittäin kattavan, joustavan ja suorituskykyisen SPPI-testimoottori sekä intuitiivinen lähestymistapa rahoitusinstrumenttien jakamiseen ja vaiheittaiseen siirtoon. Mittausvaihe määrittää heikkenemisen laskemalla 12 kuukauden tai eliniän odotetut luottotappiot (ECL). Tarvittaessa Tagetik IFRS 9 -ratkaisun avulla käyttäjät voivat laskea EIR: n ja CAEIR: n määrittämään IFRS-suunnitelman, joka sisältää kaikki elementit (eli intressit, lykkäykset, suoriteperusteet).

Laske ja integroidu

Taloustiedon tietokanta

Tagetik ratkaisu luo IFRS 19 raportointivaatimusten mukaisen taloustiedon tietokannan, joka mahdollistaa myös muut raportointivaatimukset. Tagetik:n Unified Solution -arkkitehtuurin ansiosta voit laskea, raportoida ja paljastaa tarkasti mahdolliset riskit ja minimoida niiden vaikutukset liiketoimintaansi. Tagetik integroituu saumattomasti Qlik Sense- ja Microsoft BI -ratkaisujen kanssa, joten voit helposti analysoida ja porautua tietoihin alimmalle mahdolliselle tasolle. Kun omaat luottamus numeroihin ja niiden oikeellisuuteen, voit käyttää enemmän aikaa analyysiin ja suunnitteluun, kuinka kehität liiketoimintaasi entistä kilpailukykyisemmäksi.

Tagetikin IFRS-ratkaisut eivät häiritse olemassa olevia arkkitehtuureita, vaan ne voidaan integroida kaikkiin järjestelmiisi, kuten Tagetik CPM -ratkaisuihin, sekä muiden toimittajien järjestelmiin, niin pilvi kuin perinteissä konesali -ratkaisuissa. Tagetikin ETL-ominaisuuksilla voit integroitua saumattomasti mihin tahansa lähdejärjestelmään joista tietoja halutaan tuota tai vastaavasti viedä jatkokäsittelyä varten.

Integroitavuus

Mallinnus- ja laskentamoottori

Tagetikin laskentamoottorin avulla ja analytiikan voimalla, voit käsitellä ja laskea suuria määriä tietoja nopeasti. Joustavan mallintamisen avulla voit helposti määrittää laskentalogiikan ja sääntöjen ja siltä pysyä IFRS vaatimusten mukaisena

Tagetikin omatessa yhden totuuden datasta läpi ratkaisujen ja Collaborative Office -ratkaisujen kanssa on yrityksen helppo raportoida noudattaen IFRS 9: n julkistamisvaatimuksia. Esitteletkö tilinpäätöksesi CFO:lle, hallitukselle pdf-tiedostona tai PowerPoint-esitykselle sijoittajille, voit ilmoittaa luottamuksellisesti, että numerot ja kerronta ovat tarkkoja ja auditoivia.

Tilinpäätös ja raportointi