TIEDOLLA JOHTAMINEN

Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtamisella tarkoitetaan sekä liiketoiminnan suunnittelu prosessia, analytiikan ja visualisoinnin hyödyntämistä osana tuloksellista liiketoimintaa. Päätöksiä tehdään aiempaa nopeammalla syklillä, jolloin tietoja tarvitaan entistä nopeammin yrityksen käyttöön ja prosessoituna. Perinteiset menetelmät saattavat olla liian hitaita monelle yritykselle ja uudet tavat miten dataa hyödynnetään ovat tarpeen sekä työvälineiden oltava moderneja, helppokäyttöisiä ja muutosten tekeminen on oltava joustavaa.
 
Tiedon visualisointi ja nopea käytettävyys ovat nykyään johtamisen kulmakiviä, oikeilla ratkaisuilla ja monipuolisella datan hyödyntämisellä syntyy päätöksen tekoon tarvittavat elementit sekä data & suorituskykymittarit pitää olla käytettävissä eri laitealustoilla ja mobiilissa.
 
  • Autamme sinua ymmärtämään paremmin liiketoimintasi kokonaiskuvan, visualisoimaan tiedon selkeästi, entistä nopeammin päätöksentekoon sekä tarjoamalla lisäarvoa siihen.
  • Tarjoamme organisaatiosi käyttöön parhaiten sopivat, ketterät analytiikka ja raportointi työkalut. Autamme rakentamaan yrityksesi tilanteeseen parhaiten sopivimmat ratkaisut hyödyntäen yhteistyökumppaneidemme monipuolisia työkaluja, kuten MS / Power BI, Tableau, Qlik ja SAS teknologioilla.