RATKAISUT

Tagetik Enterprise Performance Management

Talouden prosessit mielletään luonnostaan monimutkaisiksi.  Tagetikin Financial Performance -alusta on suunniteltu yksinkertaistamaan talouden prosessit. Tagetik kutsuu tätä lähestymistapaa termillä/nimellä “Business Simplexity”, joka on yhdistelmä teknologiaa, automaatiota, syvempää ymmärrystä, kollaboraatiota ja  sisäänrakennettua älyä, jotka yksinkertaistavat liiketoimintaprosesseja. Tagetikin innovatiivinen järjestelmä yhdistää talouden prosessit yhteen ratkaisuun. Strategisesta ja operatiivisesta suunnittelusta tilinpäätösraportointiin, Tagetikin sisältää yhden tietokannan, yhden otteen tiedosta, yhden laskentamoottorin visuaalisella työnkululla prosessien alusta loppuun.

Tagetikin  ohjelmistoarkkitehtuuri yksinkertaistaa suorituskyvyn hallintaa ja mahdollistaa taloushallinnolle  monimutkaisten rahoitusprosessien ketterän hallinnan ja valvonnan entistä helpommin vähäisellä  IT-osaston tuella. Tagetikin  palkittu Financial Performance -alusta jättää rahoitus- ja  teknologiajohtajille enemmän aikaa keskittyä analysointiin, optimointiin  ja liiketoiminnan laajentamiseen, sen sijaan, että käyttäisivät aikaansa teknologian hallintaan.

 

Tagetik IFRS -ratkaisut
Tagetikin palkittu Financial Performance -alusta jättää rahoitus- ja teknologiajohtajille enemmän aikaa keskittyä analysointiin, optimointiin ja liiketoiminnan laajentamiseen, sen sijaan, että käyttäisivät aikaansa teknologian hallintaan.
Budjetointi -ratkaisu
Jos vuosittainen budjetointi- ja suunnitteluprosessi perustuu Excel-pohjaisiin laskentataulukoihin, jotka ovat riippuvaisia IT-osaston tuesta, tai teknologiaan ennen älypuhelinten aikakautta, katsot yrityksen talouden suunnittelua kirstallipallosta käsin.
Konsolidointi -ratkaisu
Tagetik konsolidoi tunnusluvut reaaliajassa useasta tilikirjasta nopeasti ja luotettavasti yhdessä järjestelmässä. Tagetik yhdistää automaattisesti talouden prosessit läpi organisaatiotasojen, vaikka yritys olisi globaali konserni, joka toimii usealla valuutalla, korko- ja valuuttakursseilla, monimutkaisilla liiketoimintarakenteilla ja omaa lukemattomia vaatimuksia pitäen huolen datan laadusta ja oikeellisuudesta.
Solvency II -ratkaisu
Tagetik hallitsee monimutkaisen Solvency II -raportoinnin, jotta sinulle jää aikaa keskittyä lisäarvon tuottamiseen ja liiketoiminnan analysointiin. Tagetik Solvency II -ratkaisu hyödyntää toimialatuntemusta taatakseen tiedon hallinnan, mappauksen ja jäljitettävyyden, jotta voit olla varma laskentasääntöjen paikkaansa pitävyydestä niin tänään, kuin tulevaisuudessa päivitysten ja muutosten tullessa ajankohtaisiksi.

Tagetik talouden ja strategisen suunnittelun tueksi

Mikäli etsit ratkaisua, joka kohdistuu sekä taloudelliseen että strategiseen CPM-järjestelmään, kannattaa sinun katsoa CCH Tagetik-ratkaisu. Tagetik tukee yrityksen monimutkaisia taloudenohjauksen vaatimuksia. Tagetik on tunnettu myös kattavasta tuestaan, sekä korkeasta asiakastyytyväisyydestä.

Olipa kyseessä pieni yritys, jolla on suuria tavoitteita tai suuri yritys, joka on turhautunut vanhojen CPM-sovellusten ylläpitämisen tai päivittämisen korkeisiin kustannuksiin, kannattaa sinun tutustua yrityksiin jotka tekivät päätöksen siirtyä CCH Tagetikille ja ovat iloisia siitä, että he tekivät sen.

Ennen kuin tyydyt vanhanaikaisiin ja siiloutuneisiin taloudenohjauksen järjestelmiin tai päätät aloittaa vanhan Oracle-, SAP- tai IBM CPM -ratkaisun mahdollisen kalliin ja liiketoimintaa häiritsevän päivitykseen; lue Gartnerin kriittiset ominaisuudet -raportit Tagetik:n EPM/CPM järjestelmistä täältä.

Tagetik toimialoilla