KONSOLIDOINTI

Konsolidointi ja kausitilinpäätös

Tagetik konsolidoi tunnusluvut reaaliajassa useasta tilikirjasta nopeasti ja luotettavasti yhdessä järjestelmässä. Tagetik yhdistää automaattisesti talouden prosessit läpi organisaatiotasojen, vaikka yritys olisi globaali konserni, joka toimii usealla valuutalla, korko- ja valuuttakursseilla, monimutkaisilla liiketoimintarakenteilla ja omaa lukemattomia vaatimuksia pitäen huolen datan laadusta ja oikeellisuudesta. Jos olet etsimässä järjestelmää tilinpäätökseen (Tuloslaskelma, Tase, Kassavirtalaskelma), joka osaa käsitellä rahoituslaskelman (Cash Flow Statement) ja konsernieliminoinnit (Intercompany eliminations), on Tagetik oikea ratkaisu sinulle.

CCH Tagetikissa tiedämme, että Financial Close -prosessi on monimutkainen, aikaa vievä sekä riskialtis. Siksi Tagetikin CPM-ratkaisu tarjoaa vankan automatisoinnin, prosessia ohjaamaan työnkulun, tiukat valvontatoimet ja yksityiskohtaiset tarkastuslokit nykyaikaisten rahoituskonsolidoitujen lähestymistapojen uudistamiseksi. CCH Tagetikin avulla hallitsemme monimutkaisuutta, jotta voit nopeuttaa kausitilinpäätöksiä ja raportointiprosessia kaikissa liiketoimintayksiköissä.

Tagetik konsolidoinnin avainominaisuuksia ovat:

Konsolidointiohjauspaneeli: Konsolidointiin rakennettu ohjauspaneeli antaa mahdollisuuden monitoroida jokaista konsolidointiprosessin askelta ja analysoida lopputuloksia konsolidointimoottorin kautta. Ohjauspaneeli näyttää myös mitkä askeleet on tehtävä missäkin järjestyksessä missäkin konsolidointiprosessissa.

Yritystason ohjauspaneeli: Koko yrityksen/konsernin ohjauspaneeli antaa mahdollisuuden valvoa kaikkia tapahtumia, täsmätä yhtiöitä graafisen- näkymän kautta, määrittää tiliryhmiä ja määrittää raja-arvoja.

Multi- GAAP, IFRS: Sovella useita GAAP -konsolidointisääntöjä samaan tietoon. Kaikki muutokset tallentuvat helposti auditoitavaan muotoon IFRS, IAS, lokaali GAAP tai US GAAP näkökulmasta ja ne pystytään jäljittämään alkuperäiseen tietoon.

Useita valuuttoja, vaihto- ja korkohinnastoja: Tagetik pystyy hallitsemaan kaikki muutostyypit ja prosessoimaan ne konsolidoinnissa käytettävään valuttaan. Kaikki vaihto- ja korkomuutokset tallennetaan järjestelmään, niin että voitot ja tappiot pystytään laskemaan eri skenaarioissa.

Laskentamoottori ja monimutkaiset säännöstöt: Määritä useita konsolidointiskenaarioita ja -sääntöjä eri tasoille konsolidointitiedon keräämiseksi. Käytä useita eri automatisoituja laskentoja kuten; vähemmistöosuus, pääoman validointi, talouden investointien eliminointi, viivästyneiden verojen laskenta ja monia muita.

Datan validointi ja esitys: Diagnostiikkatarkastuksilla ja automaattisilla validointityökaluilla varmistat datan yhtenäisyyden syöttöprosessien aikana, sekä konsolidointiprosessissa. Validoinnin jälkeen voidaan jättää datan viimeinen versio ja lukita se: Tämän jälkeen se ei enää ole muokattavissa.

Tagetik konsolidoinnin muita ominaisuuksia ovat:

Itsepalvelun raportointi ja analyysi: Raporttien, visuaalisen analyysin ja hallintapaneelin tuottaminen ilman IT:n osallistumista prosessiin. Suorita monimutkaisia laskelmia ja dynaamisia Pivot -taulukoita tietojen analysoitavaksi ilman viiveitä.

Microsoft Office: Tagetik integroituu saumattomasti Microsoft Office -ohjelmien kanssa, sekä tukee useita formaatteja, kuten PDF, PPT, HTML ja XML

Yhteistyövälineet: Useat ihmiset voivat työskennellä samanaikaisesti automaattisesti täytettyjen tietojen kanssa. Yhteistyövälineet sisältävät; pikaviestinnän, tietojen jakamisen, kommentoinnin ja lähettämisen edelleen hyväksyttäväksi.

Auditoitavuus ja työnkulku: Kaikki muutokset, kuten kuka teki, mitä teki ja milloin, tallennetaan järjestelmään. Koko organisaation laajuinen prosessiohjaus, tehtäväluettelot, tilat ja hyväksyntäprosessit.

Yhtenäinen CPM -ratkaisu: Luo ketterä päästä päähän -prosessi, joka yhdistää budjetoinnin, mallintamisen, ennustamisen, konsolidoinnin ja taloudellinen raportointi yhteen taloudenhallintaratkaisuun