SOLVENCY II

SOLVENCY II -ratkaisu

Kolme Pilaria yhdestä yhtenäisestä Tagetik Solvency II -ratkaisusta.

Tagetik hallitsee monimutkaisen Solvency II -raportoinnin, jotta sinulle jää aikaa keskittyä lisäarvon tuottamiseen ja liiketoiminnan analysointiin. Tagetik Solvency II -ratkaisu hyödyntää toimialatuntemusta taatakseen tiedon hallinnan, mappauksen ja jäljitettävyyden, jotta voit olla varma laskentasääntöjen paikkaansa pitävyydestä niin tänään, kuin tulevaisuudessa päivitysten ja muutosten tullessa ajankohtaisiksi.

Vaatimukset

Pillar 1:  Määrälliset vaatimukset.

Ei tarvita monimutkaisia ja raskasta ratkaisua joka vaatii suuria määriä konsultointia jotta Pillar 1 vaateisiin voidaan vastata. Tagetik -ratkaisu tarjoaa valmiin templatet joiden avulla raportoidaan automaattisesti tarvittava data Solvency II näkökulmasta ja tuotetaan Pillar 1määräystenmukainen laskenta, ilman manuaalista työtä konsolidoinnissa ja laskennassa.

Pillar 2:  Määrälliset vaatimukset ja valvonta.

Pillat 2 tuottaa vaatimuksia monelta kulmalta, mutta Tagetik -ratkaisu auttaa niissä.  Tagetik Pllar 2 -ratkaisu pitää sisällään ETL -prosessin tiedon lataamiseen, integraation riskilaskentamoottoriin, sisäänrakennetun Pillar 2 laskentasäännöstön ja parhaiden käytäntöjen mukaisen raportoinnin, joka on muokattavissa, sisältäen niin numerot ja ORSA:n mukaiset selostukset.

Pillar 3:  Määrälliset vaatimukset ja tilinpäätös.

Tagetik Solvency II, Pillar 3 -ratkaisu sisältää laskentakaavat, tarjoaa selostukset riskiarvoinnille ja templatet. Tagetik tulee XBRL validointia ja EIOPA mukaista luokittelua datan ulosviennissä järjestelmästä ja sisääntuonnissa integrointeineen ja audit lokeineen, jotta raportointi on läpinäkyvää ja määräysten mukaista. Tagetik Solvency II pitää sisällään myös Pillar 3 datan visualisoinnin, jotta voin välittömästi nähdä avainluvut ja tehdä tarvittavat analyysit. 

Hyödyt

Laske luotettavasti pääoman tarpeet (MCR, SCR) hyödyntäen Solvency älykkyyttä.

Vähennä riskejä stressitesteillä, simulaatioilla ja tulevaisuuteen suuntautuvaa riskien arvioinnin (FLAOR) tuella.

Ennusta tarkasti tulevaisuuden pääomavaatimukset, herkkyysanalyysit ja what-if skanaario analyysit.

Pienennä datan virheellisyuyden mahdollisuuksia järjestelmän sisäisellä repositorilla, joka tarjoaa ETL -ominaisuuksia tietolähteiden saumattomaan integrointiin.

Nopea raporttien ja tietojen julkaisu  (SFCR, RSR, ORSA jne.) esirakennetuilla määrämuitoisilla raportointimalleilla konsernin ja yksittäisen liiketoimintayksiköiden tasoilla.

Yksinkertaista raportointien täyttö automatisoidulla XBRL -generoinnilla, -validoimalla ja EIOPA tuetulla luokittelulla.

Sisäänrakennettua älyä

Tagetik  ei tarjoa pelkästään ennalta valmistettuja syöttölomakkeita tietojen syöttöön, diagnostiikkavalvontaa ja raportointia, vaan myös laskentasäännöstön, kerrontaan ja XBRL -pohajisen tietojen ulosmiennin. Tagetikin Solvenssi II -ratkaisu on varustettu sisäänrakennetuilla SCR- ja MCR -laskutoimituksilla, jotka ovat valmiita Pillar I: n määrällisiin vaatimuksiin.

Tagetik mahdollistaa jäljitettävien olevien numeroiden, stressitestestien ja datan laadun avulla, että kerronnalliset elementit säilyttävät eheyden. Käyttämällä ennalta määritettyä mallia ja auditointi ominaisuuksia, Pilar II: n vaatimukset täyttyvät, tarkastusprosessit ovat tarkkoja ja raportit ovat virheetömiä.

Luotettava ja jäljitettävä data

Disclosure management

Muokattavilla, automatisoiduilla työnkulkuilla ja datakartoituksella Tagetik mukauttaa prosessit niin, että se kattaa kaikki raportointivaatimukset, kuten Solvenssi II. Tagetik uudistaa budjetoinnin, suunnittelun, mallinnuksen ja konsolidoinnin yhdellä, yhtenäisellä CPM -ratkaisulla, joka ohjaa luvut tarkasti kaikkiin sääntelyraportteihin.

Visualisointi (Solvenssi II) tarjoaa valmiiksi rakennettuja raportointiportaaleja Solvenssi II -pilarin 3 tietojen visualisointia varten, joten voit suorittaa Pilarin 3 tehtävät tehokkaammin, saada välittömästi tietoa tärkeimmistä ajureista ja saada niistä nopeasti lisätietoja. Portaalia voidaan käyttää solvenssi II Pillar 3 -tietojen avulla Tagetikista ja mistä tahansa muusta lähteestä. Portaaleja voidaan helposti konfiguroida vastaamaan asiakaskohtaisia vaatimuksiasi.

Visualisointi

Osa kokonaisvaltaista CPM -järjestelmää

Yksikään sääntelykertomus ei ole oma yksittäinen kokonaisuutensa. Se on tulos koko taloushallinnon prosesseista ja raportointijärjestelmistä. Tagetik uudistaa budjetoinnin, suunnittelun, mallinnuksen, konsolidoinnin, työnkulun ja valvonnan yhdellä, yhtenäisellä CPM -ratkaisulla, jotta lukuja voidaan siirtää tarkasti ja tehokkaasti sääntelyraportteihin.

Organisaatioilla on oltava nopea ja tehokas ratkaisu, jolla on vahva validointi Solvency II – vaateisiin. Siksi luotiin vankka, älykäs ja helppokäyttöinen XBRL-tulostustyökalu, jonka avulla voit automaattisesti muokata taloudelliset tiedot yhteensopiviksi XBRL -muotoisiksi, jotka voidaan helposti siirtää eteenpäin seuraavalle täyttösyklille.

XBRL -tiedostomuodot