Referenssit

Tuotamme asiakkaillemme palveluita suorituskyvyn johtamiseen, talouden ohjaamiseen, analytiikkaan, visuaalisen raportointiin ja data alustojen kehittämiseen sekä eri viranomaisvaatimukset täyttävien raportointiratkaisuiden toimittamiseen.

Lue alta asiakastarinoita!

Nordic Lights tehosti talouden prosesseja Tagetikin konsolidointijärjestelmällä alkuvuodesta 2022

Liiketoiminnan ja yhtiörakenteiden kasvun myötä Nordic Lights Oy:llä oli selkeä tarve siirtyä järjestelmäpohjaiseen konsolidointi ratkaisuun. Nordic Lights etsi  järjestelmää, joka parantaisi läpinäkyvyyttä talouslukuihin ja joka olisi talousyksikön itsensä hallinnoitavissa ja kehitettävissä.

Teknologiaksi valikoitui CCH Tagetik ja implementointi kumppaniksi HSolutions heidän syvällisen osaamisen ja tarkan kustannusarvion perusteella.

Tiivis yhteistyö ja työskentelytapa HSolutionin kanssa loivat hyvän pohjan sille, että nykyään Tagetik ympäristö on täysin meidän itsemme hallinnassa, kertoo Sofia Stenvall, Financial Controller Nordic Lights. Olemme myös erittäin tyytyväisiä HSolutionin asiantuntevaan tuki ja kehityspalveluun mitä olemme heiltä aina saaneet mikäli jokin asia on meitä askarruttanut

Järjestelmämme ratkaisi Fix Nordicin tuote- ja varastokirjanpidon haasteet

Ketteränä toimijana voimme tarjota yksilöllisiä ratkaisuja yritysten erilaisiin tarpeisiin. HSolutions suunnitteli kalusteasennuksia toteuttavalle Fix Nordicille oman tuote- ja varastokirjanpitojärjestelmän. 

Fix Nordicin varaston tilannetietoa ylläpidettiin Excelissä. Yrityksellä ei ollut tarjota tilattavien tuotteiden valikoimaa asiakkaan nähtäväksi ja tilaukset hoidettiin puhelimitse. Tämä teetti paljon manuaalista ja muistinvaraista työtä, joten tähän tarvittiin kipeästi tehokkaampaa ratkaisua.

-Markkinoilta ei löytynyt sopivaa järkihintasta järjestelmää. Meille vinkattiin, että HSolutionsilta löytyy asiantuntemusta rakentamaan meille sopiva moderni ja kustannuksiltaan järkevä ratkaisu, sanoo Stefan Lostedt Fix Nordicilta.

Yhteisen suunnittelutyön tuloksena implementoimme FixNordicille asiakaslähtöisen järjestelmän sujuvoittamaan tilausprosessia ja tehostamaan koko liiketoimintaa. Suunnittelemamme pilvipohjainen järjestelmä toimii selainpohjaisesti FixNordicin omassa web domainissa. Sen taakse on rakennettu automaatiota, jotta ylläpito olisi mahdollisimman helppoa. Tuotteiden, kuvagallerian ja masterdatan ylläpito on keskitetysti samassa paikassa.

-Enää meidän ei tarvitse ylläpitää erillisiä Exceleitä. Uusien tuotteiden ja niiden kuvien lisääminen on helppoa. Lisäksi ne näkyvät asiakkaalle heti ja ovat heti tilattavissa, kertoo Stefan Lostedt.

Modernin ratkaisun avulla tuote- ja varastokirjanpito on aina reaaliaikainen. Järjestelmä palvelee yhtä lailla FixNordicin asiakasta, sillä se tarjoaa valokuvat ja kuvaukset tuotteista, ja mahdollistaa tuotevarausten sekä tilausten tekemisen. Asiakas voi kirjautua suoraan järjestelmään suojatulla yhteydellä katsomaan tuotteita ja tekemään tilauksen. Enää ei tarvitse soittaa, vaan tilaus menee automaattisesti Fix Nordicille. Nyt ei synny aiempaa tilannetta, jolloin jo varastosta loppunutta tuotetta pääsi tilaamaan. Lisäksi järjestelmä tarjoaa täyden auditin koko tilausketjusta.  

-Koska järjestelmä toimii myös mobiilisti pilvessä, voin milloin tahansa ja millä laitteella tahansa tarkastaa varaston ja tilausten tilanteen. Järjestelmä on myös asiakkaidemme kannalta joustava, sillä he voivat tehdä tilaukset oman aikataulunsa mukaan. Ratkaisulla saimme tehostettua liiketoimintaa niin työajan kuin tuotehallinnan ja prosessin näkökulmasta. Lisäksi ratkaisu on erittäin edullinen ylläpidettävä, sanoo XX Fix Nordicista. 

Fix Nordic Oy on perustettu vuonna 2005. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki, ja pääasiallinen toimiala kalusteasennus. Asiakkaina ovat yritykset ja isot konsernit.

TAUSTAA JUTUN TEOLLE:

 

o   Lähtötilanne ja haasteet

 •       Asiakas soittaa toimittajalle kalusteista ja varaa halutut tuotteet
 •       Toimittaja kirjaa omaan exceliin kuka varaa ja mitä sekä kpl määrät sekä toimitusajan
 •       Tuote ja varastokirjanpito viikkotasolla manuaalisesti sekä varaukset
 •       Ei reaaliaikaista varasto kirjanpitoa asiakkaan kanssa eikä kuvagalleriaa mistä selata tuotevalikoimaa

o   Ratkaisu

 •       Rakennetaan cloud ja selainpohjainen varasto inventaario järjestelmä toimittajan web domainiin
 •       Reaaliaikainen varastokirjanpito ja tiedon auditointi
 •       Asiakkaan oma kirjautuminen järjestelmään ja varaukset suojatun yhteyden yli
 •       Tieto uusista varauksista automaattisesti toimittajalle
 •       Tuotteiden, kuvagalleria ja masterdatan ylläpito samassa paikassa
 •       Järjestelmän hallinta mobiilisti sekä kuvien ja tuotteiden lisääminen reaaliaikaisesti

o   Tehokkuus ja manuaalityön vähentäminen

 •       Tuote-exceleiden ylläpito ja varausten päivitykset jäivät pois
 •       Tuotteiden loppuminen ennen varausta ei enää mahdollista
 •       Kuvagallerian myös asiakkaan nähtävissä
 •       Uudet tuotteet heti nähtävissä
 •       Varastotiedot ja varaukset aina ajantasalla
 •       Ratkaisun ylläpitokustannukset alle 20€/kk

Evli tehosti talouden prosesseja Tagetikin konsolidointijärjestelmällä

Evli Pankki Oyj halusi uudistaa konsolidointijärjestelmänsä modernimpaan, sillä edellisessä järjestelmässä (Hyperion HFM) oli päättymässä päivitykset vuoden 2019 loppuun mennessä. Evli etsi tilalle järjestelmää, joka parantaisi läpinäkyvyyttä talouslukuihin, tehostaisi työprosesseja automaation avulla ja jota myös talousyksikön olisi itse helppo käyttää.

Teknologiaksi valikoitui CCH Tagetik, jota HSolutions edustaa Suomessa. CCH Tagetik tarjoaa sekä pilvi että on-premises talousohjauksen (CPM) ratkaisuja.

Tagetikin järjestelmä mahdollisti kaikki Evlin määrittelemät vaatimukset

-Käyttöön ottamamme uusi konsolidointijärjestelmä on tuonut meille useita hyötyjä. Läpinäkyvyys talouslukuihin on lisääntynyt huomattavasti Tagetikin järjestelmällä. Luvut päivittyvät suoraan tietokannasta, jolloin meillä pysyy jatkuvasti reaaliaikainen näkymä taloustietoon, kertoo Talousjohtaja Juho Mikola.

Tagetikin konsolidointijärjestelmä mahdollistaa selkeät työnkulut, joiden avulla talouden prosessit on mahdollista rakentaa tehokkaiksi. Evli pystyi järjestelmän avulla poistamaan turhia rutiinitehtäviä ja selkeyttämään työtä.

HSolutionsin työskentelytapana on tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa, joten Evli osallistui itse alusta alkaen suunnitteluun. HSolutionsin väki työskenteli yhdessä Evliläisten kanssa viikoittain asiakkaan tiloissa. Näin voitiin varmistua projektin sujuvasta etenemisestä. Tiivis yhteistyö helpotti myöhemmin myös uuden järjestelmän käyttöönottoa

– Projektin onnistumisessa on tärkeää molemminpuolinen sitoutuminen tavoitteisiin. HSolutionsin konsultit olivat sitoutuneita projektiin ja tekivät oman työnsä erinomaisesti, kertoo Juho Mikola.

Evli Pankki Oyj on suomalainen sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki. Evli palvelee yksityishenkilöitä ja instituutioita, kuten vakuutusyhtiöitä, eläkesäätiöitä, järjestöjä, kuntia ja yrityksiä. Varainhoitopalveluiden lisäksi Evli tarjoaa erilaisia pääomamarkkinoihin liittyviä palveluita, kuten osake- ja muiden sijoitustuotteiden välitystä, markkinatakausta ja sijoitustutkimusta, sekä Corporate Finance -palveluita. Yhtiö tarjoaa lisäksi rahastoja ja sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Tutustu Evliin www.evli.com.

Asiakkaitamme

Hekin luottavat meihin