Smart data & analytics

Smart Data & Analytics

Data mahdollistaa kilpailuedun yritykselle vain, jos erilaiset datalähteet saadaan hyötykäyttöön ja jos analytiikan työkaluja ja tekniikoita osataan soveltaa tarkoituksenmukaisesti. Talous- ja tuotantodata sekä yrityksen ulkopuolelta hankittava informaatio luovat perustan analytiikalle.

Yritykset tarvitsevat yhä enemmän osaajia, jotka ymmärtävät laaja-alaisesti sekä liike-elämän toimintoja että analytiikan tarjoamia mahdollisuuksia. Data-analytiikan osaaja voi tehdä analyysejä liiketoiminnan kannalta oleellisista tiedoista yrityksen päätöksentekoa ja strategian suunnittelua varten. Kehitystehtävät, ohjelmistorobotiikan ja tiedon hyödyntäminen reaalimaailman ongelmien ratkaisemiseksi, ovat data-analyytikolle mahdollisia työtehtäviä.

Meidän asiantuntijat auttavat asiakasta saavuttamaan tärkeimmät tavoitteet sekä luomaan liiketoiminnan kehitykseen ja seurantaan tarvittavat mittarit sekä ohjaamaan matkalla dataohjautuvaa yrityskulttuuria.

– Arkkitehtuuri ja -Roadmap
– BI – Analytiikka ja Raportointi
– Data Lake ja Data Hubit
– Cloud ja AI ratkaisut