Smart Financial Closing

Smart Financial Closing

Moderni ratkaisu nopeuttaa yrityksen konsernitilinpäätöksen laatimista ja huomioi kansainväliset
kirjanpitostandardit aina päivitettynä. Lisäksi se hallitsee automaattisesti mm. valuuttojen kurssimuutokset ja vähemmistöosuudet sekä fuusioihin ja hankintamenoihin liittyvät laskennat.
Oikein valitulla ratkaisulla talouden työtehtäviä voidaan automatisoida ja talousyksikön aikaa jää myös kehitystyöhön. Lisäksi modernilla ratkaisulla pystytään huolehtimaan datan laadusta, yksityiskohtaisista audit- ja tarkastuslokeista.

Ratkaisumme mahdollistaa tietojen reaaliaikaisen lataamisen monesta eri lähdejärjestelmästä ja niiden yhdistämisen yhteen järjestelmään. Näin ollen konsernilla ja sen johdolla on aina käytettävänä ajantasainen ja luotettava tieto. Johdon tarve talouden lukujen tarkasteluun voi olla erilainen mitä lainsäädännössä vaaditaan. Lakisääteisen konsernitilinpäätöksen lisäksi ratkaisuamme voidaan yhtä lailla hyödyntää myös johdon tarpeisiin ja raportointiin. Lukuja ja raportteja voidaan tarkastella niin liiketoiminta- tai kustannupaikkatasolla. Ratkaisumme soveltuu eri kokoisten yhtiöiden tarpeisiin, pienistä kasvu yrityksistä kansainvälisiin
organisaatioihin.

KESKEISET OMINAISUUDET

 • Sisäisten tapahtumien täsmäytys ja niiden eliminoinnit selkeää ohjauspaneelia hyödyntäen
 • Valuuttojen, vaihtokurssien ja korkojen hallinta
 • Erityyppisten scenarioiden luominen ja niiden vertailu
 • Hyödynnyttävissä sekä lakisääteiseen että johdon raportointiin
 • Automatisoidut eliminointi säännöt mm. vähemmistöosuudet, keskinäiset omistukset yms.
 • Hyödynnettävisää suunniteluun, budjetointiin ja ennustamiseen

HYÖDYT

 • yksi ratkaisu, joka voidaan integroida olemassa oleviin järjestelmiin
 • Tilinpäätösprosessin selkeyttäminen
 • selkeät ja automatisoidut prosessit nopeuttavat kauden sulkemista
 • talouden itsensä ylläpidettävä ratkaisu
 • läpinäkyvyys lukuihin
 • Tilikarttojen harmonisointi
 • Ajantasaiset raportit
 • työajansäästö