Näin ESG-raportointityökalu helpottaa kestävyysraportointia – esittelyssä CCH Tagetik ESG -ratkaisu

Yhä useampaa yritystä koskeva lakisääteinen kestävyysraportointi on laaja-alainen kokonaisuus. ESG-raportointia helpottaa kuitenkin oikein valittu raportointityökalu, jonka avulla vastuullisuutta voidaan seurata, mitata ja raportoida eli tehdä se läpinäkyväksi luvuin. Me HSolutionsilla suosittelemme siihen CCH Tagetik ESG – ratkaisua, joka paitsi helpottaa kestävyysraportoinnin prosessia myös tehostaa
liiketoimintaa.

Yritysten kestävyysraportointi eli ESG-raportointi on muutoksessa ja tulee koskemaan yhä useampaa yritystä seuraavien vuosien aikana. Kestävyysraportointi perustuu vuoden 2024 alussa voimaan tulleeseen CSRD-direktiiviin (Corporate Sustainability Reporting Directive), jonka tarkoituksena on tarjota läpinäkyvämpää tietoa yritysten liiketoiminnasta niin viranomaisille, kuluttajille kuin pääomasijoittajille. ESG-tiedot on tilinpäätöstietojen tapaan yhdistettävä, raportoitava ja sisällytettävä suunnittelussa käytettäviin järjestelmiin.

ESG-raportoinnin sisältövaatimukset perustuvat EU- lainsäädäntöön


Kestävyysraportointi on tehtävä ESRS-standardien (European Sustainability Reporting Standard) mukaisesti, mikä yhtenäistää yritysten kestävyysraportointia ja mahdollistaa vertailun. Kestävyysraportoinnin tavoitteena on avata yrityksen toiminnan ympäristöön (Environment) liittyvät, sosiaaliset (Social) ja hallinnolliset (Governance) vaikutukset sekä niiden taloudellinen merkitys yrityksen liiketoiminnalle. 

Vastuullisuus vaatii konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä, joita voidaan mitata erilaisilla mittareilla. ESG-raportoinnin mittareita ja kehittämisen kohteita voivat olla esimerkiksi:

● Ympäristö: Kasvihuonepäästöt, veden käyttö, raaka-ainehankinnat, uusiutuva energia

● Ihmiset: Diversiteetti, tasa-arvo, yksityisyys ja tietoturva, terveys ja turvallisuus

● Yhteiskunta: Eettisyys, reilu kilpailu, korruptio ja lahjonta.

CCH Tagetik ESG-raportointityökalu tekee vastuullisuudesta läpinäkyvää

ESG-raportointia helpottaa oikein valittu raportointityökalu, jonka avulla vastuullisuutta voidaan seurata, mitata ja raportoida. CCH Tagetik ESG -raportointityökalu auttaa keräämään, analysoimaan ja raportoimaan yrityksen vastuullisuudesta tehokkaasti ja luotettavasti:

● Olennaisuusarviointi (double materiality)

○ Valmiiksi rakennettu toiminnallisuus mahdollistaa tiedon keruun sisäisiltä – ja ulkoisilta sidosryhmiltä sekä niiden pisteytyksen.

● Tietojen kerääminen:

○ ESG-raportointityökalun avulla yritykset voivat kerätä taloudelliset, ei-taloudelliset ja ESG-tiedot eri lähteistä, kuten sisäisistä järjestelmistä ja ulkoisista raporteista, yhteen keskitettyyn tietovarastoon.

● Analysointi ja seuranta:

○ Työkalun avulla voidaan laskea, analysoida ja seurata, miten ESG-toimenpiteet vaikuttavat liikevaihtoon, tuloslaskelmaan, investointeihin ja operatiivisiin kustannuksiin.

● Raportointi:

○ Työkalu tarjoaa valmiita raporttimalleja ja mahdollistaa raporttien räätälöinnin yrityksen tarpeiden mukaan.

○ Yritykset voivat luoda kattavia ESG-vaatimukset täyttäviä raportteja helposti ja nopeasti.

Kestävyysraportoinnin lisäksi CCH Tagetik ESG -raportointityökalu tehostaa myös liiketoimintaa

CCH Tagetik ESG-raportointityökalun voi hankkia niin erillisenä moduulina kuin täydentämään CCH Tagetikin liiketoiminnan ja talouden ohjauksen ratkaisuja. Vaikka ESG-raportointityökalu toimii yksinäänkin, sen integroiminen samalle alustalle Tagetikin muiden ratkaisujen kanssa tarjoaa monenlaisia etuja.

Samaan järjestelmään keskitetyn vastuullisuusraportoinnin ja talouden ohjauksen avulla nähdään, miten vastuullisuusraportointi edesauttaa liiketoiminnan kehitystä ja minkälaisia investointeja yrityksen tulisi tehdä yrityksen arvon nostamiseksi vastuullisuusraportoinnin kautta. Samalle alustalle yhdistäminen myös vähentää kustannuksia ja parantaa käytettävyyttä.

Tagetikin ratkaisut soveltuvat mille tahansa toimialalle sekä erikokoisille organisaatioille – niin pienille kasvuyhtiöille kuin suurille pörssiyhtiöille.

Sopisiko CCH Tagetik ESG -raportointityökalu myös teidän yrityksellenne? Tutustu ESG-raportointityökalun demoon – katso maksuton webinaaritallenteemme!

 

Katso tallenne

Tämän lomakkeen täyttämällä hyväksyn, että antamiani tietoja kerätään markkinointiin.