Smart Regulation

Tuotamme ja toimitamme vaatimuksenmukaista viranomaisraportointia Finanssivalvonnalle, Suomen Pankille, Euroopan Pankkivalvojalle EBA:lle,

Rahoitusvakausvirastolle ja Valtiokonttorille XBRL ja iXBRL muodossa Corefiling pilvipalvelu teknologialla. Käytetyimpiä palvelujamme on

ESEF ja IFRS vaatimusten mukaisten tilinpäätöstietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle iXBRL ja XBRL muodossa Corefiling SaaS palvelulla.

 

IFRS16 vaatimusten mukaisen vuokrasopimusten laskennan ja tilinpäätöstietojen tuottamisen SaaS ohjelmisto ratkaisumme on CCH Tagetik

Lease Accounting ratkaisu, joka on asiakkaidemme käytössä laajasti.